ร่วมรับประทานน้ำชายามเช้า

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ได้รับเชิญจาก นายอรรถสิทธิ  รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑  เพื่อร่วมรับประทานน้ำชายามเช้า ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__14630967

S__14630966

S__14630968