ร่วมวางหรีดเคารพศพและรดน้ำศพ

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมวางหรีดและรดน้ำศพ คุณพ่อเพิ่ม    อินศรีไกร บิดาของ นายสุรศักดิ์    อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ณ วัดนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

111576

S__13058061

S__13058060