ร่วมวางหรีดและรดน้ำศพ

วันนี้ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมวางหรีดและรดน้ำศพ ผอ.กรัณย์ ศรัทธาทิพย์กุล คณะกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดนราธิวาส ณ วัดทรายทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลรือเสาะ อำะภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

S__4481026

S__4464806

S__4464807