ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ นายภิรมย์ จีนธาดา เพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี

S__14639134

S__14639133

S__14639137