ร่วมเป็นเกียรตินพิธีรับมอบอาคารละหมาด

วันพุธ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา 0๐๙.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบอาคารละหมาด  “อัลหาญะห์อาอีดะห์อะบูบักรอัลยัฟรีอัลฮาชิมี” โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบอาคารละหมาดจาก เชคอะอียอัลฮาชิมี และสมาคมฆัยรียะห์ เพื่อเปิดให้บริการแก่สมาชิกที่มาติดต่อราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี, สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

5583

5574

5692

5700