ร่วมเป็นเกียรติรับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ที่จะได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันนี้ วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ได้รับเชิญเข้าร่วมให้คำนิยมต่อ นายอำนาจ สมทรง  ข้าราชการครูวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดปัตตานี  ที่ได้รับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ที่จะได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี  ซึ่งในการประเมินครั้งนี้มี นายจักรพรรดิ วะทา และ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรัตน์ ร่วมเป็นกรรมการ  ซึ่งการคัดเลือกเป็นไปด้วยดี ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

54520886_1111167945721723_6034673846836002816_n

53182997_2108491006120369_5025628180367540224_n

53848792_2314985465218305_8836829365376385024_n