ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นายพลวัฒน์ บุญช่วย และนายเล็ก เกียรติขจรเดช เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

89050908_947824712281149_3790597355011571712_n

89151992_608106886700667_8939278719231459328_n