ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสกสค. จังหวัดสงขลา

 

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสกสค.จังหวัดสงขลา โดยมี นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน
ณ สำนักงานสกสค. จังหวัดสงขลา เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 

S__3694616

S__3694615

S__3694613

S__3694614