ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเปิดกีฬาสีของโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

วันนี้ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผอ.สกสค.จังหวัดปัตตานี ได้ไปเป็นเกียรติใน
พิธีเปิดกีฬาสีของโรงเรียนอนุบาลปัตตานี โดยมี ผอ.สพป.ปน.๑ เป็นประธาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

S__6201391

S__6201392

S__6299665