ร่วมเป็นเกียรติ

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวคำนิยมในการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ของ นายเรวัตน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนัก กศน.จังหวัดปัตตานี
โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพชร เป็นประธานในการประเมิน
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_8658

 

IMG_8673

IMG_8668