ร่วมเป็นเกียรติ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกีฬาสี “ดอกบัวเกมส์”
โดยมี นายภิรมย์  จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธาน
ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

144743

 

144742

 

 

144746

144759