ร่วมเป็นเกียรติ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในฐานะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ในการรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของ เด็กชายวรวีร์ หมิเห็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__16367634

S__16367633

S__16367632

S__16367631