ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมเป็นกำลังใจ

วันนี้ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ร่วมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจ นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อํานวยการสํานักงาน สกสค.จังหวัดสตูล เนื่องด้วย นางเจ๊ะสะเดี๊ยะ ชายเหตุ มารดา ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

S__12976257

S__12976260