ร่วมแสดงมุทิตาจิต สพป.ปน.๓

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษในงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ สพป.ปน. ๓ ประจำปี ๒๕๖๑
โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน
ณ โรงแรม ซี เอส จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1259

1285

1293

1299