วางพวงหรีดสมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี วางหรีดเคารพศพ
สมาชิก ช.พ.ค.  ราย นางสาวจำเรียง ทองบุญล้อม สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว  ๙๖๐๔๑๖
ณ วัดทราย ตำบลทรายขาว   อำเภอโคกโพธิ์   จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐

S__13705246