วางพวงหรีดสมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.ปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
วางพวงหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค.ราย นางวิจิตร โสภาพงศ์ เสียชีวิตด้วยโรคชรา
ณ วัดมุจลินทราวาส อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

S__5570847

S__5570848

S__5570849