วางพวงหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดปัตตานี
ได้นำพวงหรีดของสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี และของสมาพันธ์ครูจังหวัดปัตตานี ไปเคารพศพ
สมาชิก ช.พ.ค. ราย นายสุรินทร์ ชุมคง เลขประจำตัว ช.พ.ค.  ๑๗๒๗๕๖

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ วัดประจันตคาม ต.บ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

S__286757