วางพวงหรีดเคารพศพ

วันพุธ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.  นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้  และคณะกรรมการ  วางพวงหรีดเคารพศพเพื่อแสดงความรัก ความอาลัยต่อการเสียชีวิตของ ผอ. นิรัตน์ ด้วงปาน ณ วัดคลองเปรียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

27077

27078

27076