วางพวงหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพให้สมาชิก ช.พ.ค.

 

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
วางพวงหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางสุทา พงษ์ศรีเกิด
ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายสมเกียรติ พงษ์ศรีเกิด เลขประจำตัว ๒๐๖๖๓๐
ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙
ณ วัดสุวรรณนากร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

 

p560

p562

p561