วางพวงหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพให้สมาชิก ช.พ.ค.

 

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
วางพวงหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางสาวศิริพร เรืองประดิษฐ์
ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. ราย นางลำดวน เรืองประดิษฐ์  เลขประจำตัว ๑๐๗๘๓๔
ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ วัดนพวงศาราม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

41A2A906-6139-44E6-A7D9-3563997D9E30

 

E1164B7E-2B10-4780-A0BD-4122ACE8C714