วางพวงหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพให้สมาชิก ช.พ.ค.

 

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
วางพวงหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายเคลื่อน พุ่มพวง
ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. ราย นางชูจิต พุ่มพวง เลขประจำตัว ๔๑๒๔๔
ถึงแก่กรรมด้วยโรคปอดติดเชื้อ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ วัดมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

IMG_4001

IMG_4002

IMG_4003