วางพวงหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี วางพวงหรีดและ
มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางสมศรี ผ่องใส  ทายาทของ
สมาชิก ช.พ.ส. ราย นายอภิชัย ผ่องใส เลขประจำตัว ๑๕๘๒๖๐  ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ
มะเร็งปอด ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ วัดนพวงศาราม จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๗  ตุลาคม ๒๕๕๙

IMG_6597

IMG_6596