วางพวงหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันนี้ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  และ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางบุญทิพย์ ไชยรัตน์ ทายาทของ
สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.  ราย นายสุพจน์ ไชยรัตน์ เลขประจำตัว ช.พ.ค. ๙๘๔๖๙๒ เลขประจำตัว ช.พ.ส. ๔๙๐๑๓๗
ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ ปอดอักเสบติดเชื้อ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ฌาปสถาน เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

15502847_879623372171891_1995780135_o


IMG_6568

IMG_6565

IMG_6561