วางพวงหรีดและมอบเงินค่าจัดกราศพ สมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผอ.สกสค.จังหวัดปัตตานี วางพวงหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
แก่นางธนพร แก้วแก่นเพชร ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายเฉลิม แก้วแก่นเพชร เลขประจำตัว  ๗๕๒๓๖๖
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ด้วยสาเหตุ ขาดอาการหาายใจจากการจมน้ำ
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดนพวงศาราม อำเมือง จังหวัดปัตตานี
และ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

685377

S__12623894