วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันพุธ ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.
จังหวัดปัตตานี วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาท นายแถบ เงินราษฏร์
สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว  ๐๕๘๐๒๒ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ด้วย ได้รับอุบัติเหตุรถชน
ณ วัดวิมลวัฒนาราม ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

888739

888742 S__13058193