มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

 

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางวรรณา บุญรัตน์ ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส.
ราย นายเสวก บุญรัตน์ เลขประจำตัว ๒๐๓๘๓๒ ถึงแก่กรรมด้วยโรคสมองฝ่อในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

 

IMG_2888