วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายนอม ชูเมือง เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ ๐๕๗๒๘๔        ณ วัดนิโรธสังฆาราม(วัดหัวควน) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

S__12927427

S__4399237