วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 11.40 น. นางนวลหง  โชคศิริโภคา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวลัษมณ ไชยนุ้ย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ร่วมวางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายเคลื่อน มณีช่วง เลขประจำตัว ช.พ.ค. เลขที่ 048344 แก่ครอบครัวนายเคลื่อน  มณีช่วง  ณ วัดสุนทรวารี ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

53354629_810535602628287_6370112776928493568_n