วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าใช้จ่ายในการบำเพ็ญกุศล

วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 11.40 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ร่วมวางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าใช้จ่ายในการบำเพ็ญกุศลสมาชิก ช.พ.ค. ราย นางมาลี ฉิมพลีปักษ์ เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 366037 ณ วัดหน้าเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

476584

476583

476582