วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ร่วมวางหรีดเคารพศพ มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท และมอบเงินค่าใช้จ่ายในการบำเพ็ญกุศล จำนวน 1,000 บาท ให้แก่ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายอำพล ปรัตถพงศ์ เลขประจำตัว ช.พ.ค. เลขที่ 127708 ณ วัดปุราณประดิษฐ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

477582

477612

477579