วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.15 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ร่วมวางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายถวิล แววภักดี สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 0100761 จำนวน 200,000 บาท แก่ นางสาวนิธิยา แววภักดี บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร ตำบล  ตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

75371582_486679725526823_543671674885636096_n

74581712_2579924612128409_2276289270530441216_n