วางหรีดเคารพศพและรดน้ำศพ

วันอาทิตย์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.  นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้และกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดปัตตานี ร่วมวางหรีดเคารพศพและรดน้ำศพ  ร.ต.ต.เสรี สุวัตถี  บิดาของ  ผอ.อัษฏาวุธ สุวัตถี (ผอ.ต้น) ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านปาเระและกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดปัตตานี  ณ  วัดสำเภาเชย  อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี

35437

S__14745710