วางหรีดเคารพศพ, มอบเงินค่าจัดการศพและเงินศาสนพิธีสมาชิก ช.พ.ส.

วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี วางหรีดเคารพศพ, มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท และเงินศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ส. ราย นางเสงี่ยม สังขพันธ์ เลขประจำตัว ช.พ.ส. เลขที่ 011687 แก่ นางทัศนีย์  สังข์สร บุตรชอบด้วยกฎหมาย ณ วัดปิยาราม หมู่ที่ 3 ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

57434151_874485842895188_9056024623350546432_n

58680954_442369929668718_1871570589513154560_n