วางหรีดเคารพศพ, มอบเงินศาสนพิธีและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.40 น.  นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี  ร่วมวางหรีดเคารพศพ, มอบเงินศาสนพิธีและเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายทวีป  จันทรศิริ สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 0058027 จำนวน 200,000 บาท แก่ นางกานดา  ศรีสวัสดิ์  บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ วัดมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

61649831_3928570293901810_6212979323935129600_n

61372473_294224821487125_1126604431803023360_n