วางหรีดเคารพศพ

วันนี้ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส. ราย นายชวาล เพชรจำนงค์ เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ส. ๘๕๙๗๑ ณ      วัดนพวงศาราม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__17350738

S__17350740