วางหรีดเคารพศพ

วันจันทร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นางประทีป เทพไชย เลขประจำตัว ช.พ.ค. ๑๑๙๔๖๙ ณ วัดนพวงศาราม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__15450293