วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพทายาท สมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐  น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ปัตตานี
วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค ราย ศุภลักษณ์ รัตนอุดม
เลขประจำตัว  ๐๘๙๒๗๔  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๐ ด้วยเหตุ ติดเชื้อใน ร.พ.หัวใจเต้นช้า
ณ วัดนพวงศาราม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

IMG_9313

IMG_9319

IMG_9321