วางหรีด และ มอบเงินค่าจัดการศพ

วันนี้ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๑:๒๕ น.   นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค จังหวัดปัตตานี
ได้เดินทางไปร่วมงานศพ และวางพวงหรีด พร้อมกับมอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ค.ราย นางสาววาสนา พรหมมุณี
เลขที่สมาชิก ๑๗๙๒๙๔ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ณ วัดป่าสวย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

S__4702236

S__13205637

S__13205639

S__13205641