สกสค. ส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดปัตตานี

วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 12.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบกระเช้าเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่อดทน เสียสละ ต่อสู้กับโรคไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) แก่ นายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1856

1855

1857

1870