สรุปผลการดำเนินงานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีและแถลงข่าวในการนำเสนอข้อมูลต่อรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

86793528_779142469162427_3691633775139094528_n

86257510_606364650186896_400088732042002432_n

 

85247986_837430420061426_6053716464811114496_n

86721793_2997445396972772_2131972249056444416_n