สัมภาษณ์ช่อง Thai PBS

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สัมภาษณ์ แก่ คุณติชิลา พุทธสาระพันธ์ นักข่าวสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เรื่องสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

60278773_360010051303335_4271049933093601280_n

60188289_2037267109913033_8731866622429495296_n