สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศรา ข่าวสด ช่องวัน และ PPTV

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว สำนักข่าวอิศรา ข่าวสด ช่องวัน และ PPTV ประเด็นดังต่อไปนี้

  1. ข้อเสนอมาตรการการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา(เพิ่มเติมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
  2. การดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
  3. การเรียกร้องพิจารณาความเป็นธรรมต่อการพิจารณาเลื่อนขั้นกรณีพิเศษนอกเหนือจากโควตาปกติ ปีงบประมาณ 2561
  4. การเรียกร้องการบรรจุธุรการโรงเรียนกับการดำรงตำแหน่งในฐานะพนักงานราชการ

ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

61574390_1953307364771547_8146013979240562688_n

61331684_334475377200122_4967858211651584000_n