สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีรับการประเมินตามแนวนโยบาย “ปัตตานีเมืองสะอาด”

วันนี้ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำนักงาน ตามแนวนโยบาย ปัตตานีเมืองสะอาด(หน่วยงานภายนอกศาลากลาง)
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี สมควรเป็นแบบอย่างให้แก่สำนักงานต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

IMG_0588

IMG_0558

IMG_0576

IMG_0580