ออกเยี่ยมเยือนครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะทำงาน/จิตอาสา โครงการจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ออกเยี่ยมเยือนครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 2 ราย คือ

  1. นายด่วน  จิตซื่่อ
  2. นายถนอม  แก้วขาว

ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

45442

45440

45560