เข้าพบประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เพื่อแสดงยินดีกับตำแหน่งประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ณ บ้านเลขที่ ๔/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__15302708

S__15302706

S__13787138