เข้าพบเลขาธิการ ศอ.บต.

วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้  เข้าร่วมประชุมกับ พลเรือตรีสมเกียรติ  ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต.  รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. การเรียกร้องเงินเยียวยาให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
  2. สิทธิค่าพยาบาลแบบพิเศษ
  3. ธุรการโรงเรียน
  4. การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5. การบรรจุทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
  6. การเลื่อนขั้นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ

โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการ ศอ.บต. กับคณะเป็นอย่างสูง  ณ ห้องประชุม ศอ.บต.  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

61507532_401912560400011_8351539150880505856_n

 

61711344_2139801529481696_3746135746189197312_n