เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__16867371

S__16867372