ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

S__4620324

S__4620322

S__4620327