เข้าร่วมประชุม

วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ในฐานะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 08/2562
โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_8756

149194

 

IMG_8763