เข้าเยี่ยม คารวะ นายธำรง ปลื้มสำราญ

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี            เข้าเยี่ยม คารวะ นายธำรง ปลื้มสำราญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี พร้อมมอบกระเช้าเนื่องในโอกาส            วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ บ้านพัก เลขที่ 36/3 หมุู่ที่ 6 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

437127

437126

437125